Rối lùn

Chim

Rối lùn

Chim Đại bàng

Rối lùn

Chó

Rối lùn

Chó (Cam)

Rối lùn

Chó (Nâu)

Rối lùn

Chú hề

Rối lùn

Chuột

Rối lùn

Chuột Mickey

Rối lùn

Chuột trắng